Fixační ochranný nátěr
Sem vložte podnadpis

IDROTAK ACRILICO


FIXAČNÍ OCHRANNÝ NÁTĚR

Penetrační, fixační a zpevňující prostředek. Penetrační a izolační prostředek před aplikací vodou ředitelných nátěrů a plastických vodou ředitelných povrchových úprav, jak v interiéru, tak v exteriéru. Používá se taky jako fixační ochranný nátěr povrchových designových úprav, odolný otěru a vodě.